Kwartierstaat
Genealogie
Foto's
Genealogie
Cornelis Crieckaert
Opsporing
Foto's
Kwartierstaat
Genealogie
Parenteel
Foto's
Kwartierstaat
Foto's
Kwartierstaat
Genealogie
Foto's
Genealogie
Foto's
Privacy

In verband met de privacy wordt alleen genealogische informatie getoond van overleden personen en/of personen ouder dan 100 jaar. Gepubliceerde personen die nog in leven zijn hebben hiervoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming gegeven. Tenzij de geboortedatum of -jaar niet is ingevoerd. Het afschermen geschiedt namelijk op geboortedatum. Is een geboortedatum van een persoon niet gevuld zal deze persoon dus niet worden afgeschermd. Publicatie kan voorkomen worden door het opgeven van de geboortedatum of daartoe een verzoek in te dienen. In uitzonderlijke gevallen is anonimiseren van overleden personen op verzoek van directe nabestaanden bespreekbaar. De gepubliceerde gegevens mogen alleen voor genealogische doeleinden door natuurlijke personen en zonder winstoogmerk worden gebruikt. Naast getoonde informatie is er van veel personen nog additionele informatie beschikbaar. Tot op zekere hoogte kan deze op aanvraag worden verstrekt.