Nieuws

Nieuws

24 december 2009: Door drukke werkzaamheden is er sinds begin 2009 geen onderhoud gepleegd aan deze site. De komende dagen hopen we hier verandering in aan te brengen.

13 februari 2009: De overgang naar een andere provider verliep niet geheel vlekkeloos. Een nieuwe update van genealogische gegevens lukte wel, de overige informatie zoals foto's niet. Door tijdgebrek was het er nog niet van gekomen, maar vanaf heden is er geen technische belemmering meer. De toestemmingen voor publikatie op de website druppelen gestaag binnen. Zij worden periodiek verwerkt.

24 december 2008: De website wordt / is verplaatst naar een andere provider omdat de huidige ophield te bestaan. Het kan zijn dat de website daarom tijdelijk niet bereikbaar is.

22 december 2008: Een update gemaakt in verband met diverse toestemmingen tot publicatie.

15 december 2008: Naar aanleiding van op- en aanmerkingen van bezoekers enkele kleine aanpassingen doorgevoerd. Tevens de familie VantLeven en Schelling in de Verenigde Staten van Amerika ingelicht. Helaas kan er binnen deze website niet voor een andere uitvoertaal gekozen worden.

12 december 2008: Naar aanleiding van opmerkingen, aanvullingen en toestemming tot publicatie de genealogie Boone en de genealogie en parenteel Van 't Leven geupdated. Zowel vandaag als in de achterliggende dagen nu ook de vrienden en kennissen op de hoogte gesteld. Ook de genealogen waarmee een discussiegroep gevormd is zijn vandaag in kennis gesteld.

29 november 2008: Vanaf nu worden kleine groepjes familieleden cq individuele direct betrokkenen in kennis gesteld zodat ook zij kunnen reageren.

28 november 2008: Wederom een aantal familieleden per e-mail ingelicht. Op de berichten van gisteren een aantal leuke aanvullingen ontvangen. Binnenkort kan er weer een nieuwe versie van de genealogie en parenteel Van 't Leven gepubliceerd worden.

27 november 2008: Vanavond een groot deel van de naaste familieleden per mail ingelicht over het bestaan van deze website. Helaas bleken veel verzamelde e-mailadressen niet (meer) te kloppen.

22 november 2008: Vandaag met de familie de 70e verjaardag van (schoon)zus Paulien Meijer-Boone gevierd. Bij deze gelegenheid bekendheid gegeven aan de website.

18 november 2008: Een deel van de foto's aangepast (zwaardere resolutie), de overige worden later aangepast. Onze bedoeling is steeds een aantal familieleden in kennis te stellen van het bestaan van de website. Daardoor kan er eerst door direct betrokkenen gecontroleerd worden of er onjuistheden vermeld worden of dat zij bepaalde informatie niet gewenst vinden.

15 november 2008: Vandaag na publicatie van de website een collega en enkele familieleden gevraagd een eerste controle uit te voeren op bruikbaarheid van de website. Resultaat: De documenten functioneren goed, de resolutie van de foto's kunnen beter.