Kwartierstaat
Genealogie
Foto's
Genealogie
Cornelis Crieckaert
Opsporing
Foto's
Kwartierstaat
Genealogie
Parenteel
Foto's
Kwartierstaat
Foto's
Kwartierstaat
Genealogie
Foto's
Genealogie
Foto's
Introductie

Al jaren vroeg ik mij af of andere dorpsgenoten met dezelfde achternaam familie van mij was. Tevens zag ik mijn achternaam regelmatig in publicaties. Dit maakte mij nieuwsgierig waarna ik in 1995 begon met een speurtocht naar mijn voorgeslacht.
Wat ik toen niet kon vermoeden is het feit dat deze hobby enigszins “verslavend” is. Al snel bleek dat ik met het onderzoeken naar het geslacht Van ’t Leven snel klaar zou zijn. Mede om die reden ben ik ook kwartierstaten en andere genealogieën gaan maken.
Het doel van deze publicaties is familieleden en/of belangstellenden laten meegenieten van deze schitterende hobby. Natuurlijk hoop ik op respons zodat ik de gegevens steeds kan aanvullen met nuttige informatie.
Mijn uiteindelijke doel is het publiceren in boekvorm. Daarvoor is nog veel informatie nodig. Alleen gegevens van data en plaats is aardig, maar de informatie er omheen maakt een boek uiteindelijk pas leuk en compleet. Schroom niet, en wie weet komt uw naam straks voor in de rubriek: “aan dit boek werd meegewerkt door …..”.

Taal en/of schrijffouten:
Er zullen ongetwijfeld fouten in de overzichten staan. Indien een bepaalde naam op meerdere wijze geschreven wordt heb ik doorgaans de schrijfwijze aangehouden zoals die in de geboorteacte werd aangetroffen. Ook bij beroepen zal u vaak taalfouten zien. Ook deze zijn (op een enkele vergissing na) met die schrijfwijze uit officiele akten overgenomen.

Kwartierstaat:
Een kwartierstaat is een overzicht met alle voorouders. Hij gaat uit van één persoon, de zogenaamde kwartierdrager. Vervolgens komen beide ouders. Ik heb er voor gekozen ook alle broers en zussen te vermelden. Daarna komen beide ouders van zowel de moeder als de vader van de kwartierdrager. En zo wordt het aantal voorouders steeds verdubbeld. Nummer 1 is de kwartierdrager. Diens vader is nummer 2, de moeder 3, de grootvader van vaderszijde 4, de grootmoeder van vaderszijde 5, de grootvader van moederszijde 7 enzovoorts. Het nummer van de vader is steeds het dubbele van het kind, de moeder is het dubbele plus 1. Vaders hebben dus een even getal, moeders een oneven getal.
De kind-ouder relatie is makkelijk te vinden. Nr. 20 is een zoon van 40. De moeder van 20 is 41.

Genealogie:
Een genealogie is een overzicht met alle leden van een geslacht in mannelijke lijn. Van de vrouwen wordt alleen het huwelijk vermeld, niet hun kinderen. Tenzij de kinderen de achternaam van de moeder hebben. De nummering bij een genealogie is anders dan bij een kwartierstaat. Een genealogie begint met de oudst bekende mannelijke voorvader, de stamvader. Generaties worden hier, evenals dit het geval is bij een kwartierstaat, met een Romeins cijfer aangeduid, en de stamvader is hier generatie I. Diens zonen hebben het cijfer II, de kleinzonen III, enz.

Parenteel:
Een parenteel is een genealogisch overzicht van alle nakomelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.

Navigeren:
In de linker kolom staan alle in het overzicht voorkomende personen. Indien u op zo'n naam klikt staat de gekozen persoon in het rechterscherm op de bovenste regel. Achter nagenoeg elke naam in het rechter deel staan letters en eventueel cijfers met een lettertje. Dit zijn verwijzingen naar respectievelijk diens ouders en/of kinderen. Door daarop te klikken navigeert u naar de bij de letter/cijfer behorend persoon.